Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs

Vārda diena: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Kosmētiskā remonta veikšana VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Sabīne Maurīte , tālrunis: 67206689,

e-pasts: sabine.maurite@radio.org.lv, Vita Apša, tālrunis: 67206755, e:pasts: vita.apsa@radio.org.lv

 

2. Iepirkuma (līguma) priekšmets :
„Kosmētiskā remonta veikšana VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām”

Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Instrukcija pretendentiemRežijas apjomi, Grāmatvedīvas telpu apjomi

3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2014/IP-12

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 28.07.2014., plkst. 13:00, Doma laukumā 8, Rīga

5. Lēmuma pieņemšanas diena:

30.07.2014.


6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:

SIA „CREO” iepirkuma līguma summa 17 536.29 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro, 29 centi), neieskaitot PVN 21% (divdesmit viens procents).

Līgums