Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Vārda diena: Strauja, Gudrīte

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

VSIA "Latvijas Radio" darbinieku veselības apdrošināšana

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu)

1. Pasūtītājs:
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersona: Sandra Ķirse, tālrunis: 67206711, e-pasts: sandra.kirse@radio.org.lv

2. Iepirkuma priekšmets:
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – aptuveni 265 (divi simti sešdesmit pieciem) darbiniekiem.

Pasūtītāja plānotās maksimālās līgumsaistības – EUR 67 200.00 (sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez PVN.

NOLIKUMS

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2014/IP-24, CPV kods: 66512200-4

4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2015.gada 5.janvāra, plkst. 12:00, Doma laukumā 8, Rīgā.

5. Lēmuma pieņemšanas datums:

10.01.2015.

LĒMUMS

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, polises prēmija EUR 252.90

7. Iepirkumu uzraudzības biroja  18.02.2015. lēmums

Nr. 4-1.2/15-46.

8. Atkārtotas vērtēšanas lēmuma pieņemšanas datums:

02.03.2015.

LĒMUMS

9. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, polises prēmija EUR 252.90

LĪGUMS