Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Vārda diena: Artis, Artūrs

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Video klipa izveide ziņu programmas „Labrīt” vajadzībām

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).panta sešpadsmitās daļas 1) punktu)

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Andris Morkāns, e-pasta adrese: andris.morkans@radio.org.lv

2. Iepirkuma priekšmets :
Video klipa izveide VSIA „Latvijas Radio” ziņu programmas ”Labrīt” reklamēšanai.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2015/IP-2, CPV kods: 92111220-0 (reklāmas video filmu ražošana)

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2015.gada 13.februārim, Doma laukumā 8, Rīga.

5. Lēmuma pieņemšanas datums:

16.02.2015.

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
SIA „Young & Hungry”, 9 991.21 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro, 21 cents), neieskaitot PVN

LĒMUMS

LĪGUMS