Svētdiena, 2024. gada 23. jūnijs

Vārda diena: Līga

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Divu jaunu audio kodētāju - dekodētāju ar kartēm piegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu)

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Fakss +371-67206709
Kontaktpersona: Guntars Plūcis, tālrunis: 67206688, e-pasts: guntars.plucis@radio.org.lv

2. Iepirkuma priekšmets:
Divu jaunu audio kodētāju - dekodētāju ar 4 (četrām) analogām ieejas kartēm un 4 (četrām) analogām izejas kartēm piegāde, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā  noteiktajām prasībām.

Instrukcija pretendentiem

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2015/IP-4, CPV kods: 32500000-8 (Telekomunikāciju iekārtas un piederumi).

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2015.gada 23.marta, plkst. 12:00, Doma laukumā 8, Rīgā.

5. Lēmuma pieņemšanas datums:

23.03.2015.

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
SIA „Audio AE”, 6610.74 EUR, neieskaitot PVN

LĪGUMS