Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Vārda diena: Artis, Artūrs

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Pasažieru lifta iegāde, piegāde un uzstādīšana

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu)

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos – Juris Gavars, tālrunis – 67206716, 29394480, e-pasta adrese: juris.gavars@radio.org.lv

Pasūtītāja kontaktpersona par Objekta apskati klātienē saistītos jautājumos: Vita Apša, tālrunis – 67206755, 29413925, e-pasta adrese: vita.apsa@latvijasradio.lv.

2. Iepirkuma priekšmets : „Pasažieru lifta iegāde, piegāde un uzstādīšana”, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un darba uzdevumā noteiktajām prasībām, ietverot šādus posmus:

Attiecīgo (būv)projektu izstrāde, nepieciešamo atļauju iegūšana, saskaņošana un apstiprināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Jauna lifta un nepieciešamo iekārtu piegāde;
Esošā lifta un tā šahtas demontāža un utilizācija;
Jaunas lifta šahtas un iekārtu montāža;
Lifta tehniskās pārbaudes un atbilstības sertificēšana valsts institūcijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
Lifta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un tā reģistrēšana LR bīstamo iekārtu reģistrā;
Lifta nodošana ekspluatācijā.
Lifta garantijas apkope.

Instrukcija pretendentiem

Tehniskā specifikācija

Iesūtītie jautājumi un sniegtās atbildes (2)

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2015/IP-10, CPV kods: 45313100-5 (Lifta ierīkošana)

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2015.gada 5.augustam, plkst. 12:00, Doma laukumā 8, Rīgā.

5.Lēmuma pieņemšanas datums: 08.09.2015.

6. Iepirkuma rezultāti: AS Latvijas lifts-Šindlers, iepirkuma līguma summa EUR 64 680,29 (bez PVN)

Līgums

VIENOŠANĀS pie līguma