Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Vārda diena: Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

"Audio ierīču un piederumu piegāde", ID Nr. Radio 2015/IP-15

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(2).pantu)

1. Pasūtītājs:
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Fakss +371-67206709
Kontaktpersona:  Guntars Plūcis, tālrunis – 29424887, e-pasta adrese: guntars.plucis@radio.org.lv

2. Iepirkuma priekšmets:
Jaunu mikrofonu, mikrofonu statīvu, austiņu pastiprinātāja, kabeļu nosegtiltiņu piegāde VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Instrukcija pretendentiem

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV kods:
Radio 2015/IP-15, CPV kods: 32351300-1 (audio ierīču piederumi)

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2015.gada 17.augusta, plkst. 12:00, Doma laukumā 8, Rīgā

6. Lēmuma pieņemšanas diena:

21.08.2015.


7. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:

SIA "AUDIO AE" , 5569.59 EUR (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro, 59 centi), neieskaitot PVN 21%.

LĪGUMS