Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs

Vārda diena: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

„Kosmētiskā remonta veikšana VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām”, ID Nr. Radio 2015-IP/17

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.(2)panta prasībām)

1. Pasūtītājs:
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Guntars Plūcis , tālrunis: 67206688, e-pasts: guntars.plucis@radio.org.lv, Vita Apša, tālrunis: 67206755, e:pasts: vita.apsa@radio.org.lv

2. Iepirkuma (līguma) priekšmets:
„Kosmētiskā remonta veikšana VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām”

Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Instrukcija pretendentiem

Darbu apjomi (Instrukcijas pielikums Nr.3)

Jautājumi un atbildes

3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2015/IP-17

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 17.08.2015., plkst. 10:00, Doma laukumā 8, Rīga

5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

2015.gada 11.augustā plkst.11:00. Pretendenta pārstāvim iepriekš jāpiesakās pa tālruni 67206721, 67206722, caurlaides noformēšanai.

 

6. Lēmuma pieņemšanas diena:

26.08.2015.


7. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:

SIA "Celtnieks GV", Līguma summa: 10 233.86 EUR (desmit tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro, 86 centi), neieskaitot PVN.

LĪGUMS