Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Vārda diena: Mirta, Ziedīte

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Portatīvo datoru piegāde VSIA "Latvijas Radio" vajadzībām

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta prasībām)
1. Pasūtītājs :
VSIA "Latvijas Radio"
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
Kontaktpersonas: Sabīne Maurīte , tālrunis: 67206607,
e-pasts: sabine.maurite@radio.org.lv
Normunds Putniņš, tālrunis: 67206669,
2. Iepirkuma (līguma) priekšmets :
„Portatīvo datoru piegāde VSIA „Latvijas Radio" vajadzībām" (turpmāk – Prece), kas sadalīts 3 daļās
Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Iepirkuma dokumentācija
3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2013/IP-7
4. Paredzamā līgumcena kopā: līdz LVL 20000 (divdesmit tūkstoši lati) jeb EUR 28 457.44 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi eiro, 44 centi), bez PVN
5. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks:
Līdz 27.12.2013., plkst. 13:00

6. Lēmuma pieņemšana:
09.01.2014.
7. Iepirkuma rezultāti:
• iepirkuma 1. daļu – 25 Portatīvo datoru piegāde: Modelis Nr.1 ar SIA "Cadence". Līguma summa EUR 10 529.50 bez PVN;
• iepirkuma 2. daļu - 10 Portatīvo datoru piegāde: Modelis Nr.2 ar SIA „TelCom". Līguma summa EUR 4795.00 bez PVN;
• iepirkuma 3. daļu - 4 Portatīvo datoru piegāde: Modelis Nr.3 ar SIA "TelCom". Līguma summa EUR 1858.00 bez PVN.

Iepirkuma līgums ar SIA "Cadence"