Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Vārda diena: Artis, Artūrs

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Skaņu pults piegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām)
1. Pasūtītājs:
VSIA "Latvijas Radio"
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
Kontaktpersonas: Sabīne Maurīte , tālrunis: 67206607, e-pasts: sabine.maurite@radio.org.lv ; Indulis Mekšs, tālrunis: 29203196, e-pasts: Indulis.me@gmail.com

2. Iepirkuma (līguma) priekšmets:
„Skaņu pults piegāde"
Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Iepirkuma dokumentācija
3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2014/IP-1
4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks:
Līdz 20.01.2014., plkst. 13:00, Doma laukumā 8, Rīga

5. Lēmuma pieņemšanas diena:
21.01.2014.
6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
SIA „A-T Trade Music", EUR 5 737,- (pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro), neieskaitot PVN.

Iepirkuma līgums