Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs

Vārda diena: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļu)
1. Pasūtītājs :
VSIA "Latvijas Radio"
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709

Kontaktpersonas: Diāna Pulle , tālrunis: 67206698,
e-pasts: diana.pulle @radio.org.lv, Guntars Plūcis, tālrunis: 67206688, e-pasts: guntars.plūcis@radio.org.lv

2. Iepirkuma (līguma) priekšmets:
Fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana objektā VSIA „Latvijas Radio" vajadzībām
Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Iepirkuma dokumentācija
3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2014/IP-3
4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 11.02.2014., plkst. 13:00, Doma laukumā 8, Rīga

5. Lēmuma pieņemšanas diena:
04.03.2014.

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
SIA „Apsardze Karavīrs", EUR 101 953.44 (simts viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit trīs euro, 44 centi ), neieskaitot PVN 21% par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ar 2 (diviem) apsardzes darbiniekiem maiņā.