Piektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

Vārda diena: Monvīds, Egita, Emīls

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Skaņu apstrādes programmatūras atjauninājumu iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām)
1. Pasūtītājs :
VSIA "Latvijas Radio"
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709

Kontaktpersonas: Sabīne Maurīte , tālrunis: 67206607, e-pasts: sabine.maurite@radio.org.lv ;
Kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos: Normunds Putniņš, tālrunis: 67206669
2. Iepirkuma (līguma) priekšmets :
„Skaņu apstrādes programmatūras atjauninājumu iegāde"
Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Iepirkuma dokumentācija
3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2014/IP-4
4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks:
Līdz 24.03.2014., plkst. 13:00, Doma laukumā 8, Rīga

5. Lēmuma pieņemšanas diena:
26.03.2014.
6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
SIA „DPA", līguma summa EUR 8 378.96 (astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro, 96 centi), bez PVN

Līgums